LADIES EVENT

HOUTHOFF CORPORATE LADIES EVENT GAAT INTERNATIONAAL

LEES MEER

VAN TOKYO VIA SINGAPORE NAAR AMSTERDAM EN BRUSSEL DOOR NAAR LONDEN OM IN NEW YORK EN HOUSTON AF TE SLUITEN. EÉN EVENT OP ZEVEN LOCATIES VERSPREID OVER DE WERELD, PARALLEL IN IEDERS EIGEN TIJDZONE.

Een aantal jaar geleden werkte Marloes Brans, advocaat-counsel, voor Houthoff in de wereldstad New York. Samen met Helena Sprenger, advocaat-partner New York Office, bezocht Marloes met regelmaat netwerk events en maakte zo voor het eerst kennis met de daar welkbekende women events.

Marloes: ‘Ik was enorm onder de indruk van de setting van de events en het type vrouw dat erop af kwam en door de grote opkomst verbaasd over de aantrekkingskracht van dat soort events. Er werd echt genetwerkt door deze vrouwen. Amerikaanse dames zijn sowieso behoorlijk zelfverzekerd en op de een of andere manier speelde het veel gehoorde taboe om uitgesproken iets voor elkaar te beteken hier geen rol. Kortom; bijeenkomsten die zowel leuk als nuttig en heel inspirerend bleken te zijn.’

Terug in Nederland liep Marloes langs bij Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner, die zich al langere tijd inzet voor meer diversiteit in het bedrijfsleven en met name vrouwen aan top. Marry was direct enthousiast over het initiatief van Marloes om namens Houthoff ook in Nederland een dergelijk event te organiseren. Het idee en een mooi netwerk werden bij elkaar gebracht, en zo geschiedde.

Marry: ‘Niet iedereen bij Houthoff was direct enthousiast. Konden we mannen wel uitsluiten voor een dergelijk initiatief vroeg men zich af. Onlangs mocht ik nog een verhaal houden voor een Rotterdams gezelschap van mannelijke jonge ondernemers.

kunnen we mannen wel uitsluiten voor een dergelijk initiatief?
HET ELEMENT CULTUUR UIT DE DRIE C’S

In 2018 vindt het ladies event plaats in het huis van Nationale Opera & Ballet. Het pand aan de Amstel wordt voor een middag opengesteld voor onze gasten. We mogen een klein deel van een repetitie bijwonen, waarna een rondleiding achter de schermen van dit unieke huis volgt. Nationale Opera & Ballet is een van de weinige gezelschappen dat alles in huis maakt, van kostuums tot aan decorstukken.

Voorgaande jaren vond het ladies event plaats in het Van Gogh museum en het Stedelijk museum waar we respectievelijk tentoonstellingen van Munch en Tinguely zagen.

LEES MEER

Cocktails, culture & connect

Het eerste women event dat, destijds nog, Houthoff Buruma organiseerde werd het Corporate Ladies Event in 2015. In deze formule werd een inhoudelijke discussie gecombineerd met cultuur en een mogelijkheid tot het ontmoeten van bekenden, maar vooral ook kennismaken met nieuwe gezichten. Het concept kreeg de titel Cocktails, Culture & Content, waarbij deze laatste ‘C’ steeds op een andere wijze invulling krijgt. In 2015 stond compliance centraal, in 2016 ging het over de commissaris 3.0 en afgelopen jaar werd gesproken over het thema confrontatie. Dit jaar staat de paneldiscussie in het teken van het thema connect.

General Counsel, senior bedrijfsjuristen, Corporate Secretary en met name Commissarissen en Raden van Bestuur worden uitgenodigd voor het Corporate Ladies Event. Ondanks de eerste twijfel van kantoor bleek er behoefte aan een dergelijk event.

Marry: “Het grappige is dus, dat niet alleen relaties van vrouwelijke kantoorgenoten naar het event komen, maar dat alle partners van kantoor relaties uitnodigen en dat we jaar in jaar uit steeds meer aanmeldingen krijgen van vrouwelijke cliënten van onze mannelijke partners, wetende dat hun contactpersoon er dus niet zal zijn.”

VROEGER WAREN HANDELSREIZIGERS MANNEN, TEGENWOORDIG ZIJN ONZE VROUWEN DE GLOBETROTTERS

In 2018 vindt het ladies event plaats in het huis van Nationale Opera & Ballet. Het pand aan de Amstel wordt voor een middag opengesteld voor onze gasten. We mogen een klein deel van een repetitie bijwonen, waarna een rondleiding achter de schermen van dit unieke huis volgt. Nationale Opera & Ballet is een van de weinige gezelschappen dat alles in huis maakt, van kostuums tot aan decorstukken. Voorgaande jaren vond het ladies event plaats in het Van Gogh museum en het Stedelijk museum waar we respectievelijk tentoonstellingen van Munch en Tinguely zagen.

DE VERTROUWELIJKE SFEER BIEDT RUIMTE VOOR OPEN REACTIES OP DE STELLINGEN

De inhoudelijke discussie wordt gevoerd onder leiding van Marry en een panel met dames waarvan elke vrouw een andere invalshoek van het thema kan belichten. Een interessant fenomeen is de openheid tijdens de discussies. Het niveau van de groep en het gevoel van vertrouwelijkheid blijkt ruimte te bieden voor open reactie op de stellingen waardoor issues uit het leven van de deelnemers gegrepen aan de kaak worden gesteld.

Marry: ‘Eigenlijk zie je dat mensen zich aan elkaar kunnen spiegelen tijdens de discussie en ook leren van elkaar en elkaars verhalen.’

VERBINDING TUSSEN DE HUIDIGE EN AANKOMENDE GENERATIE

Marloes: ‘In 2015 bestond de groep grotendeels uit dames met heel wat jaren ervaring op de teller. We zien steeds meer de ontwikkeling naar de volgende generatie topvrouwen. De verbindende functie van het event is een bijzondere. Vanuit de ervaren dames krijgen we terug dat ze blij zijn de next generation women in business te zien en van de jongere vrouwen horen we dat ze het bijzonder leuk vinden om te zien dat er op topniveau eigenlijk heel veel inspirerende voorbeelden zijn.’

De oproep om elkaar tijdens de borrel op te zoeken en ook daadwerkelijk een afspraak te maken bleek een goede zet.

MEER TOPVROUWEN AFDWINGEN MET EEN VERPLICHT QUOTUM

Marry: “Inmiddels ben ik voor een dergelijk quotum. In principe vind ik dat je dit als bedrijf zelf moet oplossen binnen de cultuur van je bedrijf; al het talent wat er is, en dat is ook heel veel vrouwelijk talent, dat je dat omarmt en laat doorstromen naar de top en ook toelaat tot die top. Er zit overigens altijd een gunfactor in, dat is gewoon zo.”

Begin maart werd de Bedrijven­monitor Wet bestuur en toezicht gepresenteerd. Deze geeft inzicht in de behaalde resultaten naar aanleiding van de in 2013 in werking getreden wet, het blijkt dat we vooruitgaan, maar te traag waardoor het streefcijfer van 30% bij lange na nog niet in zicht is.

De commissie adviseert de politiek dan ook een afdwingbaar quotum in te stellen. Frankrijk, Duitsland en onder andere Italië laten zien dat quota werken. In Frankrijk gaat men zelfs nog een stap verder. De wet is daar aangescherpt en benoemingen die niet in lijn zijn daarmee, zijn nietig en beloningen van bestuurders worden gewoonweg opgeschort.

Bron: Bedrijvenmonitor

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Marry: ‘Wat Marloes echt heel goed doet is het weghalen van een barrière door aan het begin te zeggen; het is de bedoeling dat je met elkaar contacten legt en je mag dus kaartjes uitwisselen.

Je mag elkaar aanspreken omdat je denkt hè wat leuk, wat doe je en ook omdat je denkt ‘kunnen wij over en weer nog iets’. Dat maakte dat het ons opviel dat er na afloop mensen veel makkelijker op elkaar afstapten die elkaar niet kenden, omdat dat eigenlijk ook wel een soovrt opdracht was die je dan aan iedereen meegeeft.’

Marloes: ‘Nou ben ik niet alleen zelf actief met ‘hé met wie kan ik een afspraak maken?’, maar denk ook na over ‘hè aan wie kan ik dat aanbod doen?’.

Het is een soort wisselwerking. Ook dat maakt het expliciet. Er wordt soms een beetje om de hete brei heen gedraaid, maar vraag gewoon heel recht op de man af ‘kun je iets voor mij betekenen en kan ik iets voor jou betekenen?’.

CONNECT; VERBINDING TUSSEN WERELDDELEN

Het thema connect staat niet alleen voor verbinding tussen de vrouwen onderling of de gasten in hun rol zoals verbinding tussen de commissaris en het bestuur of tussen het bestuur en alle andere gelederingen van organisaties, maar staat in dit geval voornamelijk voor verbinding op internationaal gebied tussen werelddelen. Dit jaar gaat het event voor het eerst internationaal. Els Houtman, Team Lead International, bracht de zeven buitenposten van Houthoff in verbinding met elkaar.

MARRY DE GAAY FORTMAN
 • Advocaat-partner, Houthoff
 • Raad van Advies, Houthoff
 • Commissaris KLM
 • Commissaris De Nederlandse Bank
 • Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
 • Voorzitter Stichting Topvrouwen.nl
 • Raad van Toezicht Museum Paleis Het Loo
 • Bestuur De Nederlandse Bachvereniging

Marry was de eerste vrouwelijk Managing Partner in de geschiedenis van Houthoff (2001 t/m 2007). Ze maakt zich al jaren hard voor meer vrouwen aan de top zowel binnen als buiten Houthoff. Binnen Houthoff maakt zij zich samen met kantoorgenoten Rixt de Vries, advocaat-partner, en Sylvia Dikmans, belastingadviseur-partner, hard voor meer diversiteit en meer vrouwen in de maatschap. Samen met Marielle Koppenol-Laforce vormt Marry de helft van de Raad van Advies van Houthoff.

Els Houtman: ‘Het toeval wil dat alle Houthoff locaties in het buitenland onder leiding van een vrouw staan. Na een paar calls met deze groep vrouwen was het duidelijk: Eén event op zeven locaties verspreid over de wereld, parallel in ieders eigen tijdzone. Van Tokyo via Singapore naar Amsterdam en Brussel door naar Londen om in New York en Houston af te sluiten. Dus als wij opstaan begint het eerste evenement.’
Op alle locaties worden dezelfde stellingen besproken. Later worden deze samen met de reacties gebundeld in een publicatie waardoor we inzicht krijgen in de levens van topvrouwen over de wereld.

We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig; die vrouw die in Tokyo werkt en die vrouw in New York en daartussen, hebben die nou dezelfde uitdagingen? Hoe onderhoud je vriendschap? Hoe onderhoud je de contacten met je cliënten? En hoe is dat in die verschillende landen?

Het ladiesevent is een mooi voorbeeld van hoe Houthoff de internationale strategie naar de praktijk brengt. Els Houtman is daar in haar dagelijkse praktijk mee bezig.

Els: ‘ik probeer de verbinding te zoeken tussen ook al onze vestigingen. Het blijkt toch dat het de beste manier is om iedere week met iedereen te bellen. Als ik bel, dan hoor ik iets uit Singapore, en dan denk ik hé wacht even maar in Londen werd deze naam ook genoemd en dan leg ik de verbinding. Dat wekelijkse connecten via de telefoon is ongelooflijk belangrijk om én internationaal te zijn maar ook om een geheel te zijn. Want je ziet wel dat het best lastig is als jij in je eentje in Singapore zit, of in New York, dat je een enorme intrinsieke motivatie moet hebben om iedere dag weer de boel op te starten en aan te slingeren. We hebben daarvoor ook twee keer per jaar de zogenaamde ‘homecoming’. Waarbij ik bijna een soort van stekker in het stopcontact zie gaan. Even opladen en je gaat vol met energie en ideeën weer terug naar je “thuis”. 

Alle houthoff locaties staan in het buitenland onder leiding van een vrouw
ELS HOUTMAN

 • Team Lead International Business Development, Houthoff
 • Els heeft 10 jaar als ondernemer internationale bedrijven geadviseerd over strategisch relatiebeheer. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Houthoff.

Els brengt het Nederlandse succesvolle event naar zes steden in de wereld waar Houthoff vertegenwoordigd is.

MARLOES BRANS

 • Advocaat-counsel Milieurecht, Houthoff
 • Rechter-plaatsvervanger sector bestuursrecht bij de rechtbank
 • Midden-Nederland
 • Vice Chair EMEA Lex Mundi Practice Group Environmental EMEA
 • Bestuurslid vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Marloes bracht het concept van het Ladies Event mee naar Nederland.

Video
Contact

Verstuur