HOE EEN ADVOCATENKANTOOR EN EEN THEATER ELKAAR MOTIVEREN OM GROEN TE ONDERNEMEN

 

Het pad naar duurzaamheid is een gedeelde reis, waarbij innovatie en samenwerking een onmisbare rol spelen. Hoe gaan verschillende beroepsgroepen om met de uitdagingen en kansen die duurzaamheid biedt? Claire Spanjer-Willemsen (Manager Inkoop- en Contractmanagement en lid van het Duurzaamheidsteam bij Houthoff) en Julie Fuchs (Duurzaamheidscoördinator bij Nationale Opera & Ballet) delen hun inzichten en innovaties, met de ambitie om elkaar te inspireren en te ondersteunen op weg naar succes.

 

 

HOE EEN ADVOCATENKANTOOR EN EEN THEATER ELKAAR MOTIVEREN OM GROEN TE ONDERNEMEN

 

Het pad naar duurzaamheid is een gedeelde reis, waarbij innovatie en samenwerking een onmisbare rol spelen. Hoe gaan verschillende beroepsgroepen om met de uitdagingen en kansen die duurzaamheid biedt? Claire Spanjer-Willemsen (Manager Inkoop- en Contractmanagement en lid van het Duurzaamheidsteam bij Houthoff) en Julie Fuchs (Duurzaamheidscoördinator bij Nationale Opera & Ballet) delen hun inzichten en innovaties, met de ambitie om elkaar te inspireren en te ondersteunen op weg naar succes.
WAT HOUDT JULLIE ROL PRECIES IN?

Julie: ”Mijn rol binnen Nationale Opera & Ballet (NO&B) is vrij nieuw. Ik ben begonnen in april 2021, hiervoor bestond de functie ‘Duurzaamheidscoördinator’ nog niet. Mijn functie is in vier woorden te beschrijven: inspireren, informeren, coördineren en realiseren. Onder deze vier kernwoorden hangt er een hele lijst aan dingen die er moeten gebeuren. Ik noem mezelf een coördinator, waarbij draagvlak van alle medewerkers heel belangrijk is. Ik ben niet degene die de taken gaat uitvoeren. Dat moeten de medewerkers doen.”

Claire: “Binnen mijn functie ‘inkoop en contractmanagement’ ben ik begonnen met het uitvoeren van duurzame initiatieven. Vooral qua inkoop en wat je van leveranciers vraagt, daar is duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel van. Ik ondersteun wat Julie zegt, degene die het coördineert is niet degene die het moet gaan doen. Die moet zorgen dat de rest van de organisatie duurzaamheid gaat omarmen. Je moet mensen inspireren.

Aan de hand van een CO2-rapport waar wij in 2018 mee zijn begonnen, maakten wij inzichtelijk: wat doen wij allemaal? En op welke gebieden? Wie zijn de stakeholders die daarmee aan de slag moeten gaan en die daar iets van moeten vinden? Duurzaamheid is breder dan alleen het milieu. Je ziet duurzaamheid ook terug in relaties. Hoe kunnen wij op een duurzame manier in het leven staan?

V.l.n.r. Julie Fuchs (NO&B), Emma Veringa (Houthoff), Claire Spanjer-Willemsen (Houthoff)

CLAIRE SPANJER-WILLEMSEN

——
Claire haar doel is het inkopen van hoogwaardige diensten en producten en het aangaan van lange termijn partnerships met leveranciers. Daarnaast is Claire verantwoordelijk voor CSR en de drijvende kracht achter Houthoffs Duurzaamheidsteam. Zij adviseert over onze Corporate Social Responsibility strategie en houdt zich bezig met het structureel verduurzamen van onze kantoren en manier van werken.

JULIE FUCHS

——
Julie is als Duurzaamheidscoördinator essentieel in het adviseren van de organisatie over duurzame praktijken. Ze richt zich op het transformeren van werkmethoden om te voldoen aan het internationale Klimaatakkoord van Parijs. Haar huidige focus omvat duurzamere productie, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van kennisontwikkeling. Julie fungeert als verbindingspersoon, lokaal en internationaal, voor samenwerking met partners, het publiek, de sector en andere instellingen.

HOE WORDT DUURZAAMHEID GESTIMULEERD EN WIE WAREN DE BELANGRIJKSTE INITIATIEFNEMERS BINNEN JULLIE ORGANISATIES?

Claire: ”Vanwege een grote belangstelling voor duurzaamheid binnen ons kantoor zijn wij met een klein clubje aan de slag gegaan met duurzame thema’s, in samenwerking met de ‘Green Business Club Zuidas’. Zo ontstond er bij ons een Duurzaamheidsteam, en inmiddels zijn wij met velen. Het Duurzaamheidsteam neemt de pijlers van de Green Business Club als uitgangspunt om de verantwoordelijkheden te verdelen binnen ons kantoor.”

Green Business Club (GBC) Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten in Amsterdam Zuidas. De GBC is begonnen met ambitieverklaringen, waar Houthoff aan mee heeft geschreven. Deze verklaringen waren gestoeld op vier pijlers: energie, mobiliteit en logistiek, water en groen, en afval en circulariteit.

Building Research Establishment Environment Method (BREEAM) is wereldwijd de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving.

Julie: “Het verduurzamen van het theater begon al 25 jaren geleden bij de medewerkers. Afdelingen namen zelf het initiatief door bijvoorbeeld rekwisieten op de markt te kopen, en door een modulair stijgersysteem te gebruiken voor het dragen van decorwanden. Daarna volgde ook het scheiden van afval. Wij hebben zeventien soorten afvalstromen, aangezien wij veel maken en werken met vele materialen.

Daarnaast is er vanuit de werkvloer voor het eerst in 2019 het BREEAM-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) behaald. De organisatie kreeg inzicht in hoeveel werk er nog te verzetten was op het gebied van duurzaamheid door deze nulmeting. Toen kwam de conclusie dat er iemand nodig was die zich volledig op deze taak zou richten. Zo is mijn functie ontstaan. Onze directie is zeer gedreven en vindt duurzaamheid een boeiend en belangrijk onderwerp.

WAT STAAT ER NU BOVENAAN JULLIE AGENDA?

Julie: “Er zijn vele belangrijke aspecten in duurzaamheid. Maar op dit moment vind ik CO2 een dringende zaak. Wat is een kilo CO2? Niemand weet dit. Iedereen weet dat wij minder moeten uitstoten, maar het is niet iets dat je dagelijks meet. Het is niet een bekende eenheid. Maar dit moeten wij wel samen gaan leren. En daar focussen wij ons nu op. Ons eerste punt van prioriteit is het draaien van duurzamere producties. Punt twee is onze voetafdruk verminderen en het derde punt is het geven van groene inspiratie als theater naar onze medewerkers toe, naar onze partners, maar ook naar ons publiek. Wij kunnen zo veel mensen bereiken! Het is kansrijk.

Wij proberen de impact van ons werk bij beide kunstvormen te begrijpen. Wat is de impact op het gebruik van materialen bij een balletvoorstelling die al 40 jaar herhaald wordt? Wij kijken naar de absolute getallen, maar wij kunnen ook kijken naar het aantal toeschouwers. Als je ziet dat een productie met een grote uitstoot meer dan 50.000 toeschouwers bereikt, dan is de wolk boven één toeschouwer relatief klein.”

Claire: “De gestelde doelen door de overheid voor 2030 en 2050 zijn heel concreet. Waar je als organisatie naar toe moet staat vast. Je hebt de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive), die een hele belangrijke rol gaat spelen. Dit helpt voor het draagvlak.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om te rapporteren over hun impact op mens en milieu.

WAT IS NU JE GROOTSTE UITDAGING?

Claire: “Om het beleid om te laten zetten in actie, ook als dat soms een beetje pijn doet. Gelukkig wordt dit nu ondersteund door de CSRD-richtlijn en de afspraken die wij hebben gemaakt in het klimaatakkoord voor 2030 en 2050. Deze richtlijnen helpen het duurzaamheidsteam enorm. Toen ik begon met duurzame initiatieven, was alles nog heel vrijwillig.”

Julie: “En ik vind de grootste uitdaging: minder ‘nieuw’ inkopen. Het comfortniveau dat wij hebben bereikt in de laatste twee generaties is zo hoog en zo comfortabel. Wat kunnen wij een beetje loslaten en anders doen? Wat is echt nodig om een artistiek hoogwaardig product neer te zetten? Wat kan een beetje minder?

Voor onze producties maken wij van te voren een maquette. Zo kunnen onze betrokken collega’s met elkaar overleggen wat er aan materialen en kostuums al bij ons in het magazijn ligt. Wij maken een berekening en krijgen zo een getal van circulariteit: hoeveel procent wordt eigenlijk hergebruikt? Ieder decorelement en kostuum heeft een QR-code met een benoeming, afmeting, kleur en naam. Zo kan je snel een item digitaal opzoeken.”

ZOU JE HET BREEAM-CERTIFICAAT OMSCHRIJVEN ALS HET GROOTSTE SUCCES VAN NO&B TOT NU TOE?

Julie: “Ik zou dat niet ons grootste succes noemen, want het is puur een monitoringstool. Een manier om onze voortgang te meten en te zien op welke thematieken wij echt aan de slag moeten.

Wij starten in samenwerking met de gemeente met het onderzoek van de vergroening van het theater, een lang ademend traject. Zij gaan achterhalen welke stappen wij nog verder moeten zetten. Deze samenwerking is een jarenlange droom binnen de organisatie. Dat de stad aan ons hun ambities en doelen laat zien, en wij hun ondersteuning krijgen, dat is heel fijn. En voor mij en mijn collega’s een groot succes.

Daarnaast hebben wij een belangrijke stap gezet om producties te verduurzamen aan de hand van onze ‘Green Deal’. De Green Deal, gedefinieerd met onze directie, sluiten wij af met onze productie partners. Wij maken afspraken over het gebruik van minder en duurzame materialen, en doen suggesties. Deze werkwijze hanteren wij nu voor drie nieuwe producties. Dat is echt een enorme stap voor iedereen.”

HOE ZIET DE STIP OP DE HORIZON ERUIT?

Julie: “Een groen theater waarin bezoekers van jong tot oud, klein tot groot welkom zijn. Waar het niet alleen gaat over opera en ballet, maar ook over duurzaamheid, klimaat, hip-hop en meer. Onze range aan programmeringen wordt steeds breder. Ik wil dat nog verder zien uitbreiden tot een platform en een plek in Nederland waar artiesten en studenten samen komen voor experimentele, duurzame producties.”

Claire: “Het opheffen van het Duurzaamheidsteam. Want als dat zo is, dan betekent het dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alles. Dat er geen apart team voor nodig is en het dus deel uitmaakt van de interne bedrijfsvoering. Dat is altijd mijn ambitie geweest.”

Julie: “Ik zei ook toen ik startte ‘Over vijf jaar ben ik weer weg, dan is het succesvol!”

Wij kijken met enthousiasme uit naar de toekomst waarin onze bedrijven elkaar blijven verrijken. De belofte om vaker ideeën uit te wisselen, van elkaar te blijven leren en successen te delen, versterkt het fundament voor een duurzame samenwerking.

DUURZAAMHEIDSRICHTLIJNEN VOOR UW ORGANISATIE

Houthoff adviseert onze cliënten maar ook onze partners over de nieuwe (Europese) regelgeving over environmental, social en governance (ESG) factoren. De ESG factoren brengen complexe zaken rondom vergunningen, subsidies, financieringen en rapportageverplichtingen. Manoeuvreren door deze nieuwe regelgeving kan uitdagend zijn. Het Houthoff ESG Compass geeft binnen een paar minuten inzicht in welke (aankomende) richtlijnen relevant zijn voor uw organisatie.

LEES MEER OVER HET ESG COMPASS

Video
Contact

Verstuur